Een wereldbaan, altijd dichtbij

Bedrijf:
Technische Alliantie / PKwadraat


Datum:
26 mrt 2018


Regio:
Midden Limburg


Vacature voor Projectleider/Engineer (hbo)

Plaats in de organisatie

Afdeling: Techniek binnen
Werkt onder leiding van de bedrijfsleider
Rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsleider en werkt collegiaal samen met alle andere verantwoordelijken.

Doel van de functie

Het coördineren van (overzichtelijke) projecten, waarin het calculeren  van het project en het evt. aanpassen van de tekeningen centraal staat. Hierbij worden de noodzakelijke administratieve taken  (zoals RIE en VGM plannen) niet uit het oog verloren.

Taken

 • Intern coördineren van diverse projecten.
 • Problemen oplossen en klachten behandelen bij deze projecten
 • Controleert regelmatig de lopende gang van zaken
 • Draagt zorg voor de administratie en het gestructureerd vastleggen in het systeem.
 • Maakt duidelijke commerciële afwegingen t.b.v. de projecten

Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijk voor budget bewaking van de projecten.
 • Voor de goede uitvoering van de projecten
 • Tijdig bestellen van de materialen van de projecten
 • Voor de complete engineering van de projecten

Bevoegdheden

 • Om zelfstandig beslissingen te nemen in het belang van het project.
 • Om aanpassingen in de planning te overleggen met de bedrijfsleider.
 • Om contact te voeren met de andere betrokken partijen van deze projekten.
 • Om de inkoop van materialen uit te voeren, c.q. te coördineren.

Functie-eisen

 • Werk- en denkniveau minimaal HBO nivo (wtb/procestechniek/bedrijfskunde)
 • Affiniteit met watertechniek
 • Hoog analytisch vermogen
 • Service gerichte instelling
 • Geen 8.00-16.30 uur mentaliteit

Competentie verreisten

 • Beheersing operaties
 • Op effectieve wijze, binnen gegeven doelen, prioriteiten bepalen. Benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te kunnen bereiken en het (doen) bewaken van de voortgang.
  • Stelt prioriteiten in voorgenomen activiteiten.
  • Deelt tijd, mensen en middelen toe aan voorgenomen activiteiten.
  • Bewaakt de voortgang in activiteiten door regelmatig tussentijds te controleren, stuurt zo nodig bij.
 • Plannen en organiseren
 • Bepalen van prioriteiten en aangeven van de benodigde acties, tijd en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten.
  • Stelt prioriteiten en acties voor zichzelf en anderen.
  • Geeft aan in welk tijdsbestek en met welke mensen en middelen, doelstellingen moeten worden gerealiseerd.          
  • Zet plannen en projecten in beweging door zaken concreet te regelen.
  • Creëert de randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen realiseren.
 • Accuratesse
 • Langdurig en effectief kunnen omgaan met detailinformatie
  • Benoemt relevante details, die de grote lijn ondersteunen
  • Haalt de meest relevante details naar boven, uit een grote hoeveelheid informatie
  • Pikt zaken op, waar anderen overheen kijken
  • Kan lang met details omgaan zonder fouten te maken. 

Gewenste competenties

 • Conceptuele flexibiliteit
 • Het opbouwen van denkkaders of modellen en het formuleren van meervoudige concepties, hypothesen of ideeën op basis van complexe informatie.
  • Weet op basis van dezelfde gegevens verschillende scenario's te bedenken.
  • Weet voor complexe situaties verschillende oplossingsrichtingen te bedenken.
  • Kan buiten het eigen denkkader treden.     
  • Weet tot nieuwe scenario's te komen wanneer gegevens en/of omstandigheden wijzigen.
 • Informatie analyse
 • Signaleren en herkennen van belangrijke informative in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens.
  • Haalt de kern uit een brij aan informative
  • Brengt ordening aan in complexe informative en maakt deze voor andere toegankelijk.
  • Legt verbanden tussen gegevens en weet mogelijke oorzaken van te noemen
  • Herkent en signaleert belangrijke informatie in een informatierijke omgeving
 • Kostenbewust handelen
 • Denken en handelen gericht op optimal benutting van tijd, geld en andere middelen; afweging van financiële consequenties en aandacht voor beperking van kosten.
  • Denkt op zakelijke wijze na over de inzet van mensen en middelen
  • Weegt kosten en rendement goed tegen elkaar af.
  • Denkt na over financiële consequenties van plannen en acties.
  • Streeft naar beperking van kosten.
 • Stressbestendigheid
 • Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij complicaties, tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
  • Blijft onder tijdsdruk gelijkmatig presteren
  • Blijft effectief presteren, ook als het tegenzit
  • Laat zich niet uit het lood slaan.
Terug naar het overzicht

Deelnemende bedrijven: