Slim samenwerken van meerdere bedrijven in de bbl Procestechniek loont

Het zelf opleiden van procesoperators is voor de PML bedrijven van cruciaal belang als het gaat om het zekerstellen van een kwalitatief goed personeelsbestand. Voor Canon Production Printing geldt dit ook. De meerjarige procesoperator opleiding in bbl vorm wordt sinds
enkele jaren bij Canon in Venlo on-site i.s.m. Gilde Opleidingen verzorgd.
 
Recent is wederom een nieuwe lichting geslaagd voor de opleiding procesoperator A, B of C. In totaal hebben 9 medewerkers op 28 mei jl. hun mbo diploma in ontvangst mogen nemen. Doordat deze groep geslaagd is, komt er weer ruimte voor nieuwe instroom in de Operator Academy vanaf september. Deels wordt deze ingevuld vanuit Canon. Er is echter ook ruimte om vanuit andere bedrijven aan te sluiten.
 
Heb je interesse om bij Canon in Venlo op locatie een medewerker uit jouw bedrijf op te leiden tot Operator A, B of C in bbl vorm?
Neem dan contact op met Luuk Hauser (HR Manager Canon, luuk.hauser@cpp.canon of via 06-53687845).
 
Door onze krachten te bundelen zorgen we samen voor voldoende geschoold personeel voor de regio!
 

Terug naar het overzicht

Deelnemende bedrijven: